martes, 12 de decembro de 2017

Exposición "EMAO Proxectos 2017"

Título: EMAO, Proxectos 2017
Lugar: Espazo EMAO. Edificio Anexo da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo (entrada polas rúas Rosalía de Castro e Pontevedra).
Datas: do 10 de novembro de 2017 ao 15 de xaneiro de 2018
Horario: de 19:00 a 21:00 horas, días laborables
Inauguración: venres, 10 de novembro ás 19:00 h

O Plan de Estudos da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo (EMAO), aprobado polo Concello no ano 2015, implementou un novo e derradeiro curso dentro do currículum de cada especialidade, o nivel Avanzado, destinado a completar a formación técnica e artística do alumnado mediante a redacción, selección e posterior desenvolvemento dun proxecto titorizado polo mestre de cada especialidade.

A Mostra no Espazo EMAO (sala de exposicións da Escola) recolle o producto final do desenvolvemento dos proxectos correspondentes á convocatoria do curso 2016-2017, nesta ocasión das especialidades de Cerámica artística, Serigrafía artística, Ourivaría, Talla e escultura en madeira, Pintura, Debuxo artístico, Artesanía en coiro, Encadernación e Moda e confección

Un total de 40 obras de grande calidade, que supoñen a plasmación material da formación recibida na Escola e, en concreto, dun ano de traballo no Curso Avanzado. Refléxanse nas obras expostas os procesos de investigación, formación, conceptualización e fabricación executados baixo as premisas dos eixes principais sobre os que pivota a actividade educativa e cultural da EMAO: a excelencia técnica, a creatividade e a transversalidade.

Comisariado: Sandra de Jesús e Emma Pintos, mestras das especialidades de Ourivaría e de Moda na EMAO
Produción e montaxe: Profesorado e alumnado da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo
Cartel: Federico Fernández, mestre de Debuxo artístico da EMAO
Coordinación: Rafael Ojea
Axudante de montaxe: Alberto Couñago

Algunhas imaxes da inauguración:   

venres, 28 de xullo de 2017

A RENTES DO CHAN

Realizado polo alumnado de Superior e Perfeccionamento 1 de Serigrafía Artística para a exposición Proceso Público.
Intervención no espazo arquitectónico que amosa o proceso serigráfico facendo partícipe ao expectador que pode interactuar coa obra mediante a anamorfose, unha imaxe deformada que recupera a súa forma ao mirala dende un determinado ángulo sinalado no chan. A partir de motivos xeométricos e decorativos do edificio da escola, o alumnado traballou nunha serie de imaxes a modo de baldosas que se estamparon tanto no interior coma no exterior do edificio. Tamén hai unha imaxe central que convida ao xogo indoicando ao expectador que pode situarse na sinal do chan para apreciar a imaxe anamórfica e outra persoa pode situarse na outra marca do chan dentro da imaxe. parecerá que a persoa está serigrafiando o chan grazas ao efecto óptico producido.

Magnífico traballo realizado polo alumnado dos cursos Superior e Perfeccionamento I: 
Ana María Camino, Cecilia Cruz, Patricia García, Esperanza González, Nekane Pellón, Borja Portela, Verónica Vázquez, María Villanueva, Raúl Bermúdez, Mª José Lledo (Jacki), María Rodríguez, Manuel Vicente. 
Noraboa a todos eles, gran equipo!
 
Lugar: Espazo EMAO, edificio da Escola, entradas polas rúas Pontevedra e Rosalía de Castro
Datas: do 30 de xuño ao 15 de setembro de 2017 (agosto pechado)
Inauguración 30 de xuño ás 19:30 horas
Horario de apertura: de luns a venres de 19:00 a 21:00 horas
Motivos xeométricos para as baldosas inspirados nos motivos decorativos do edificio da escola

 

Imaxes do proceso:No interior da sala de exposicións hai un video no que se amosa todo o proceso :